Hungary Average First Frost Date Map

Zone 11
Nov. 11 - Nov. 20
Zone 12
Nov. 21 - Nov. 30
Zone 13
Dec. 1 - Dec. 10

Plantmaps has derived zones indicating the average annual First frost dates for Hungary

List of Average First Frost Dates for Locations in Hungary

LocationAverage First Frost Date
BudapestNov. 21 - Nov. 30
DebrecenNov. 11 - Nov. 20
GyorNov. 11 - Nov. 20
KecskemetNov. 11 - Nov. 20
MiskolcNov. 21 - Nov. 30
NyiregyhazaNov. 11 - Nov. 20
PecsNov. 21 - Nov. 30
SzegedNov. 11 - Nov. 20
SzekesfehervarNov. 21 - Nov. 30
©2024 plantmaps.com |sitemap